Recent Entries

Let's Read!

Monday, 28 November 2011

Rekabentuk Interaksi


Ilustrasi : AzarefNaim
Sumber : Buku "Pembangunan Web Interaktif - Satu Pendekatan Sistematik"
Oleh Nor Azean bt Atan et. al (2007)

The Effectiveness of Website

Evaluation Cookbook


Click here

Rekabentuk Laman Web : Satu Ringkasan

Ilustrasi : AzarefNaim
Sumber : Buku "Pembangunan Web Interaktif - Satu Pendekatan Sistematik"
Oleh Nor Azean bt Atan et. al (2007)

Web Development 6 : Our Web Was Published


Click here
Feel free to visit our web :)

Web Development 5 : Our Web Development Team Members

Sunday, 27 November 2011

Teori Pembelajaran Serta Kesannya Dalam Rekabentuk Aplikasi Multimedia Pendidikan

Boleh baca di sini

Salam Ma'al Hijrah 1433


Lokasi gambar : Masjid Lapangan Terbang Sultan Ismail, Senai, Johor

Web Development 4 : Meeting for Discussion

Hari ini, 26 November 2011
Kami telah mengadakan perjumpaan untuk menyelaraskan beberapa tugas
Sebelum kami membentangkan hasil 40% prototaip laman web bagi kumpulan kami 
Pada minggu hadapan

Perjumpaan ini telah diadakan di Jusco Taman Universiti
Tapi, sayangnya Rajes tidak dapat bersama-sama kami
Kerana menghadiri majlis pengebumian neneknya
Let's show our condolence to him :(

Oklah, actually just to share
Gambar-gambar semasa perbincangan tu dijalankan, jom!

Web Development 3 : Our FB Group


Ini adalah group kami di Facebook
Di sinilah kami selalu berbincang dan mengagihkan tugasan
Untuk projek pembangunan laman web
Yang akan menjadi salah satu mekanisme penilaian untuk kursus MPT1393 ini

Wednesday, 23 November 2011

Wednesday, 16 November 2011

Refleksi 7 - Visual Design

Rekabentuk visual atau persembahan membantu kita untuk merancang bagaimanakah rupa bentuk laman web yang akan dibangunkan. Terdapat 3 elemen penting yang perlu diambil perhatian iaitu skema warna, font dan grafik dan 2 elemen tambahan iaitu kesan multimedia dan susun letak. Susun atur dan koordinasi ketiga-tiga elemen ini akan menghasilkan satu paparan yang menarik.

 • Skema warna : apakah warna yang sesuai digunakan untuk latarbelakang, teks dan pautan?
 • Pilihan font : apakah gaya tulisan yang dipilih - ringkas, besar, kecil atau dekoratif?
 • Pilihan grafik : apakah gambar atau elemen grafik yang dikehendakki?
 • Kesan multimedia : apakah terdapat sebarang elemen multimedia atau kesan bunyi yang terkandung pada laman web?
 • Susun letak : di manakah seharusnya gambar, teks atau multimedia disusun pada halaman web?

Rekabentuk Informasi Untuk Laman Web Pra-Sekolah

Kumpulan kami telah mendapat tugasan 
Untuk merekabentuk informasi bagi 
Pembangunan laman web khusus untuk murid-murid Pra-Sekolah
So, di bawah inilah hasilnya...


Untuk merekabentuk informasi bagi pembangunan laman web Pra-Sekolah ini
Kami telah menggunakan Teori Pembelajaran Behaviorisme
Kerana sasaran laman web ini dikhususkan untuk murid-murid Pra-Sekolah
Yang berada pada aras permulaan
Dimana mereka baru mula untuk mengenal abjad, tulisan, nombor dan sebagainya
Ini adalah selari dengan pandangan ahli-ahli psikologi Behaviorisme
Yang mengatakan bahawa pembelajaran itu berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku
Daripada tidak tahu melakukan sesuatu perkara kepada tahu melakukannya

Daripada Teori Pembelajaran Behaviorisme ini
Seterusnya kami memilih strategi pembelajaran yang bersesuaian
Sebagainya contohnya kami telah memilih strategi pembelajaran berasaskan latih tubi
Ia bersesuaian dengan konsep pengajaran terancang yang diperkenalkan oleh Skinner

Wednesday, 9 November 2011

UTM's Mid Semester Break


No class for today
It was UTM's Mid Semester Break :)

Wednesday, 2 November 2011

Refleksi 6 - Information Design


Panduan umum untuk merekebentuk informasi ialah :
 • bahagikan isi kandungan kepada unit-unit kecil
 • bina hierarki kepentingan di antara unit
 • gunakan hierarki tersebut bagi membentuk hubungan di antara unit
 • bina laman yang cuba memenuhi struktur yang telah dirancangkan
 • analisis fungsi dan keberkesanan sistem yang dibangunkan
 • kesemua maklumat ini kemudiannya akan diringkaskan ke dalam carta alir laman web

5 perkara penting yang perlu dipertimbangkan di dalam proses merekabentuk informasi adalah seperti di atas. Contohnya di dalam merekabentuk informasi untuk pembangunan laman web bagi murid-murid Pra-Sekolah, 5 perkara penting tersebut dapat dihuraikan seperti berikut :
 • mesej : informasi yang ingin disampaikan ialah tentang bacaan awal kanak-kanak seperti cerita-cerita pendek
 • sasaran : untuk murid Pra-Sekolah berumur 5-6 tahun
 • tujuan : sebagai bahan bacaan alternatif ketika berada di luar kelas
 • latarbelakang : khusus untuk murid yang telah menguasai asas bacaan
 • struktur : informasi disampaikan melalui pelbagai cara seperti rakaman video cerita-cerita pendek, gambar-gambar yang berkaitan dengan bahan bacaan yang disediakan dan sebagainya

My Interaction Design


Click here