Recent Entries

Let's Read!

Wednesday, 26 October 2011

Happy Divali

Hari ini tiada kelas
Kerana bercuti untuk sambutan Deepavali
So, dikesempatan ini nak wish Happy Diwali to Rajesh and Parameswary
Our classmates that celebrated Deepavali


May millions of lamps illuminate your life
With endless joy, prosperity, health and wealth forever
Wishing you and your family a very
"HAPPY DIVALI"

Wednesday, 19 October 2011

Refleksi 5 - Mengenalpasti Kehendak dan Menyediakan Keperluan

Aktiviti yang paling utama di dalam proses 'interaction design' ialah mengenalpasti kehendak dan menyediakan keperluan sasaran pengguna. Aktiviti ini juga berlaku di dalam proses pembinaan sebuah laman web. Ini demi memastikan laman web yang dibina itu dapat memenuhi kehendak pengguna serta bersesuaian dengan apa yang ingin disasarkan kepada pengguna laman web itu nanti. 

Sebagai contohnya, sebuah laman web yang berwarna-warni, mempunyai banyak animasi seperti kartun dan sebagainya, sudah tentu ianya bersesuaian untuk pengguna kanak-kanak; sesuai dengan kehendak mereka yang sukakan sesuatu yang menghiburkan dan menyeronokkan. Dan adalah tidak bersesuaian jika kita membina sebuah laman web berita dengan sasaran penggunanya adalah pengguna dewasa, kita menyelitkan di dalamnya banyak animasi berbentuk kartun ataupun hiburan. Sudah tentu ianya tidak bersesuaian.

Aktiviti mengenalpasti kehendak dan menyediakan keperluan sasaran pengguna ini boleh dilaksanakan melalui kaedah temubual. Dimana seorang pembina laman web itu menemubual sebilangan pengguna yang ingin disasarkan untuk mengetahui kehendak dan keperluan sebenar pengguna terhadap pembinaan sebuah laman web itu.

Saya sendiri telah melaksanakan aktiviti ini dengan menemubual seorang sasaran pengguna untuk mengetahui kehendak dan keperluanya di dalam pembinaan sebuah laman web berbentuk pendidikan. Sasaran pengguna tersebut adalah seorang rakan kelas saya, seorang lelaki berumur 29 tahun. Antara soalan dan jawapan yang diperoleh daripada proses temubual tersebut adalah :

1) Warna yang disukai untuk latarbelakang laman web yang akan dibina? 
- Putih dan sedikit biru

2) Layout yang dikendakki?
- 2 kolum (ruangan 'sidebar' di sebelah kanan)

3) Untuk ruangan entri sukakan paparan penuh atau 'Read more'?
- 'Read more'

4) Bilangan entri pada 'homepage'?
- Kurang daripada 5 entri

5) Kedudukan 'navigation button'?
- Di atas dalam susunan mendatar

6) Suka tak kalau ada widget seperti kalendar, jam dan sebagainya?
- Suka, tapi jangan terlalu banyak

7) Suka tak kalau ada elemen flash seperti tulisan yang bergerak-gerak?
- Tidak suka

8) Typeface yang dikehendakki?
- Arial, saiz standard (saiz tajuk perlu lebih besar), warna 'dark blue' dan 'light blue'

9) Berorientasikan gambar atau teks?
- Berorientasikan gambar dengan sedikit teks

Selepas selesai proses temubual ini, kehendak dan keperluan sasaran pengguna ini akan diimplemenkan dalam bentuk 'sketch' sebelum proses sebenar pembangunan laman web itu akan dimulakan. Nantikan entri seterusnya untuk 'sketch' yang terhasil daripada proses temubual ini :)

Wednesday, 12 October 2011

Refleksi 4 - Information Design

Antara tujuan sebuah laman web itu dibina adalah untuk menyampaikan maklumat (information). Justeru itu, untuk memastikan laman web yang dibina dapat menyampaikan maklumat dengan efisien dan tepat, ia perlu melibatkan proses merekabentuk maklumat (information design).

'Information design' ialah kemahiran dan amalan menyediakan sesuatu maklumat yang boleh disampaikan dengan cara yang efisien dan mudah difahami serta dapat memberikan kesan yang efektif kepada penerima. Di dalam proses pembinaan laman web, 'information design' ini  melibatkan proses merancang dan mengatur isi kandungan dan maklumat serta strategi penyampaian maklumat yang ingin disampaikan.

Tutorial, latih tubi dan simulasi adalah antara contoh strategi penyampaian maklumat yang boleh diaplikasikan di dalam proses pembinaan laman web.

Rujukan : Klik di sini

Web Development 2 : Presentation of Planning

Pada hari ini kumpulan kami
Telah membentangkan hasil perancangan untuk projek pembangunan laman web
Yang akan menjadi salah satu mekanisme penilaian untuk Kursus MPT1393 ini

Hasil perancangan telah dipersembahkan melalui prezi.com
Boleh klik di sini


Cadangan untuk 'homepage'

Komen daripada Dr. Noraffandy bin Yahya  daripada hasil pembentangan ini ialah :

Masalah pembelajaran perlu disokong dengan hasil kajian terdahulu. Ia boleh didapati daripada jurnal ataupun tesis.

Strategi pembelajaran yang berasaskan Teori Konstruktivisme perlu dijelaskan sebaiknya. Ia mungkin berlaku ketika proses kolaboratif semasa di dalam proses pembelajaran.

Sasaran pengguna perlu dikhususkan samada untuk pengguna aras rendah, sederhana ataupun tinggi ataupun yang menggabungkan kesemua aras. Tetapi, lebih baik untuk mengkhususkan kepada satu aras pengguna sahaja.

Saturday, 8 October 2011

Web Development 1 : Planning

TAJUK

"Mengimbangi Persamaan Kimia"

MASALAH PEMBELAJARAN

Garnett, Garnet & Hacking (1995) dalam ulasan tentang miskonsepsi telah menerangkan 22 miskonsepsi tentang redoks dan 16 tentang keseimbangan, ikatan dan tindak balas kimia.

Menurut Silberman (1979), kelemahan memahami sesuatu hukum atau konsep merupakan salah satu sebab mengapa pelajar menghadapi masalah dalam mempelajari kimia. Dalam memahami topik persamaan kimia, pelajar perlu menguasai topik persamaan kimia, pelajar perlu menguasai konsep mol terlebih dahulu. Ini kerana konsep mol digunakan untuk menghasilkan persamman kimia yang seimbang dalam topik persamaan kimia.

Yarroch (1985) mendapati kebolehan seorang pelajar dalam menyeimbangkan persamaan kimia dengan betul tidak bererti pelajar tersebut telah memahami apa yang diwakili oleh persamaan kimia.

Menurut Nurhidayah (2009), pembelajaran konsep kimia yang tepat adalah sukar kerana ia melibatkan konsep-konsep abstrak. Ditambah pula dengan penghasilan konsep baru oleh pelajar yang berbeza daripada konsep-konsep yang telah ditakrifkan oleh ahli-ahli Sains. Konsep-konsep baru pelajar ini dikenali sebagai salah konsep (miskonsepsi) dan boleh menjurus kepada tahap penguasaan pelajar yang lemah bagi pelajar.

PENYELESAIAN KEPADA MASALAH PEMBELAJARAN

Membangunkan perisian multimedia berasaskan web yang berpandukan kepada teori konstruktivisme :

Pelajar membina sendiri pengetahuan dalam minda berdasarkan rangsangan luaran yang diterima. Rangsangan tersebut boleh menjadi pengajaran guru atau aktiviti serta interaksi sosial yang dilakukan. Perbezaan yang timbul akibat rangsangan lama dan baru membentuk perwakilan pengetahuan baru (Bruner, 1966). Teori ini diaplikasi dalam mereka bentuk antara muka supaya menjadi konsep pembelajaran kendiri.

OBJEKTIF PENGAJARAN

1.Untuk mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap tajuk persamaan kimia yang kebiasaannya bersifat abstrak dan sukar dibayangkan dengan fikiran semata-mata

2.Untuk meningkatkan motivasi dan menimbulkan minat pelajar di dalam p&p tajuk persamaan kimia

3.Membangunkan laman web interaktif yang bertujuan untuk digunakan sebagai alat untuk pembelajaran kendiri oleh pelajar sebagai bahan rujukan dan ulangkaji

KUMPULAN SASARAN

Kumpulan sasaran bagi projek ini adalah khususnya pelajar tingkatan empat yang mengambil matapelajaran Kimia KBSM serta guru-guru yang kimia yang mengajar tingkatan empat dalam menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mudah dan berkesan bagi pelajar-pelajar yang berlainan aras. Selain itu, sasaran kami adalah, projek ini  boleh dijadikan rujukan tambahan atau alternatif oleh pelajar, guru serta masyarakat yang ingin mendalami tajuk persamaan kimia. Pelajar terdiri daripada pelbagai aras maka dengan wujudnya laman web ini maka pelajar dapat mempelajari bab persamaan kimia mengikut aras yang telah disediakan. Fokus utama kami adalah kepada pelajar yang berada dalam aras yang rendah.

KANDUNGAN LAMAN WEB


1.Modul (Nota)

- Definisi persamaan kimia
- Senarai ion-ion positif
- Senarai ion-ion negatif
- Peta minda
- Langkah menulis persamaan kimia

2.Kuiz
lk
3.Tutorial
lk
4.Animasi Flash
lk
5.Perbincangan

  Wednesday, 5 October 2011

  Refleksi 3 - Proses Pembinaan Laman Web

  Model ADDIE adalah model rekabentuk yang kebiasaannya digunapakai di dalam proses pembinaan sebuah laman web. Ia melibatkan 5 fasa yang utama yang terdiri daripada A - analysis (fasa analisis), D - design (fasa rekabentuk), D -development (fasa pembangunan), I - implementation (fasa implementasi) dan E - evaluation (fasa penilaian).

  Ini adalah bertujuan agar laman web yang dibina itu dapat memberi maklumat yang berguna, interaktif dan mesra pengguna. Justeru, proses pembinaannya perlu melibatkan fasa-fasa yang mana setiap satunya mempunyai peranan yang penting di dalam memastikan sebuah laman web itu dapat dibina dengan baik.

  Monday, 3 October 2011

  prezi.com


  Prezi is a cloud-based (SaaSpresentation software and storytelling tool for exploring and sharing ideas upon a virtual canvas. Prezi is distinguished by its Zooming User Interface (ZUI), which enables users to zoom in and out of their presentation media. Prezi allows users to display and navigate through information within a 2.5D space on the Z-axis.


  Prezi is used as platform for bridging linear and non-linear information, and as a tool for both for free-form brainstorming and structured presentation. Text, images, videos and other presentation media are placed upon the canvas, and can be grouped together in frames. Users then designate the relative size and position between all presentation objects and may pan and zoom in and between these objects. For linear presentations, users can construct a prescribed navigation path.


  Prezi was initially developed by Hungarian architect Adam Somlai-Fischer as an architectural visualization tool. Prezi’s stated mission is to “make sharing ideas more interesting”, and it is intended to be an intuitive tool to develop and share ideas as a visual narrative.


  Source : Here


  Me already registered
  Trying to explore it, but still feel difficult
  Need more time!
  But, i feel so interested by using it... :)